Go to content

Karate Styles Soke and International Representative

WTKF
RYU or STYLE
SOKE
INTERNATIONAL
BRANCH REPRESENTATIVE
SHOTOKANHIDETAKA NISHIYAMA
SHOTOKAN KASE HA
TAIJI KASE
SHOTOKAN
SADASHIGE KATO
SHOTOKAN
MIKYO YAHARA

SHOTOKAN
HIROSHI SHIRAI
MILITARY SHOTOKAN
KENGO TAGAMI
SHOTOKAN
MIKIO YAHARA
WADO-RYU
HIRONORI OTSUKA

GOJU-RYU OKINAWASHIGETOSHI SANAHA
SHITO-RYUKENWA MABUNI
UECHI-RYU
KANBUN UECHI
GOSOKU-RYU
TAK KUBOTA

KYOKUNSHINKAI
MASUTATSU OYAMA
GOJU-RYU OKINAWASHIGETOSHI SANNAHA
SHITO-RYU OKINAWA

SPORT KARATESPORT KARATE
KOSHIDO-BUDOBack to content